Styrelsen

Ordförande:
Tony Johansson
Dina Försäkringar Sydost
Telefon 0474- 403 20
Mobil 070-363 03 20
Tony.johansson@dina.se
Ledamot:
Andreas Jonhamre
Klarvik AB
Mobil 070-347 8678
andreas.jonhamre@klarvik.se
Sekreterare:
Regina Engdahl
Redonoma AB
Telefon 0474-44 44 10
regina@redonoma.se
Ledamot:
Håkan Sjögren
Norrhultstaxi
Telefon 0474-40118
Mobil
norrhultstaxi@telia.com
Kassör:
Regina Engdahl
Redonoma AB
Mobil 0474-44 44 10
regina@redonoma.se
Ledamot:
Peter Bergstrand
Klavreströms Vandrahem
Telefon 0474-40944
Mobil
pb-fastigheterab@live.se
Ledamot:
Per-Ove Rosenqvist
Nordic Stream AB
Telefon 0474- 557 51
Mobil 070-515 50 40
Per-Ove.rosenqvist@nordicstream.se
 Ledamot:
Carolina Kroon
Linas Butik & Café
Mobil 070-989 54 44
kontakt@linasbutikochcafe.se