Om oss

Föreningens syfte är att tillvarata företagens intresse samt utveckla och stödja företagsamheten i Norrhult-Klavreström.

Föreningen skall främja erfarenhets utbyten genom föreningsmöten där studiobesök, föreläsningar eller liknande aktiviteter anordnas. Föreningen skall vid behov företräda medlemsföretagen vid kontakter med kommunen eller andra myndigheter.

Alla företag i Norrhult-Klavreström är Välkomna som medlem i föreningen

// Styrelsen

copy-Logo2013-e1378906130957.jpg